Bruges Art Route

Bruges Art Route

De vzw Kunstroute heeft sinds 2007 met de medewerking van een zestigtal hedendaagse kunstenaars een permanente kunstroute opgericht in de stad Brugge.

Hun werk wordt tentoongesteld op vijftig verschillende locaties.


Dit project kwam tot stand in samenwerking met de Brugse handelaars. Ook ik neem deel aan dit project. Ik was eerder te zien op twee locaties, en vanaf heden krijg ik weer twee locaties toegewezen: hotel Adornes en restauratieatelier Nico Van Dale.

© — Marleen Matthys